ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
LEGAL ENGLISH CENTER
ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

   Πληροφορίες  : ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης ήδη από την προηγούμενη χρονιά έθεσε σε εφαρμογή δύο εξειδικευμένα και καινοτόμα προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων, σε δύο τομείς "υποτιμημένους" από τους υποψήφιους, οι οποίοι όμως συμμετείχαν΄στην τελική βαθμολογία όπως και τα νομικά μαθήματα :

1. Τα Νομικά Αγγλικά - Βασικά Αγγλικά και

2. Τη Γενική Παιδεία - Έκθεση

Η υποδοχή τους από τους υποψήφιους ήταν ενθουσιώδης και αυτό μας έδωσε ώθηση να επανέλθουμε και για τις εξετάσεις 2014 με νέα βελτιωμένα προγράμματα :

1. Νομικά Αγγλικά : Στις εξετάσεις της Σχολής Δικαστών, η ξένη γλώσσα είναι μια αυτοτελής εξέταση, με ένα αυτοτελή βαθμό. Οι υποψήφιοι δικαστές, σπανίως δίνουν βάρος σ' αυτή την εξέταση, υπό τον φόρτο της προετοιμασίας των νομικών μαθημάτων. Στο Νομικό Κέντρο Εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων για την κτήση της διεθνούς νομικής πιστοποίησης TOLES,  παρέχουμε υπεύθυνα ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, με τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Περιεκτικό από άποψη περιεχομένου, τόσο σε νομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο γλώσσας
  • Στοχευμένο, με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις
  • Σύντομο χρονικά, δεδομένης της πίεσης των υποψηφίων
  • Που καταλήγει σε λήψη της πιστοποίησης του TOLES
  • Σύντομο σε διάρκεια
  • Οικονομικό

2. Γενική Παιδεία - Εκθεση : Πρόκειται για τη δεύτερη εξέταση, μη νομικού μαθήματος, στην οποία οι υποψήφιοι προσέρχονται ελλιπώς ή και χωρίς προετοιμασία. Το εξειδικευμένο μας πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από έμπειρο προσωπικό στη διδασκαλία της έκθεσης, σε σύντομο χρονικό διάστημα καλύπτει :

     α. Διδασκαλία του τρόπου ανάπτυξης του θέματος
     β. Ανάπτυξη βασικών θεματικών ενοτήτων
     γ. Συγγραφή και διόρθωση θεμάτων
     δ. Μελέτη θεμάτων προηγουμένων εξετάσεων

 


ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεμινάριο Νομικών Αγγλικών 2013
Σεμινάριο Γενικής Παιδείας 2013
Flash IntroHOMEΕΓΓΡΑΦΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣTOLESΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝFAQsFORUMΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΣΙΝΑ 9 - ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-3630998